[ Pilisi utak / Vég Csaba ]

Pilisi utak  -  5

Pilis-hegy

Ez az út magát a Pilis-hegyet kerüli meg. A teljes út elég hosszú, 4-5-6 órás, kerülőkkel 20 km-nél is több lehet, de van rövidítési lehetőség is, illetve sokáig vissza is lehet fordulni. Érdekessége, hogy a Pilis-hegy két ellentétes végén, az Északi és Déli részén (illetve Nyugat felé) is van egy kilátó-hely.

0.  Kétbükkfa nyereg *

Kocsival a Pilis-hegy oldalában lévő Két bükkfa nyeregnél lehet megállni. Ez a Pilisszentkereszttől Dobogókő, ill. Esztergom felé vezető úton van. (Hétvégén a parkoló eléggé tele van.)

1.  Aszfaltút

A legegyszerűbb a felfelé vezető aszfaltúton elindulni. Ez elég könnyen járható.

a-  Erdei séta

Dönthetünk úgy is, hogy csak sétálunk egyet az erdőben vezető aszfaltúton. A burkolat miatt ez könnyű és a legrosszabb időben, esőben, sárban, hóban is járható.

b+  Turista-út

Maga a turistaút (Z+) az aszfaltúttól jobbra, kicsivel alatta halad. (Hunfalvy útnak is nevezik.)

c+.  Fekete-kő *

Erről az útról - ha van időnk - letérhetünk a Fekete-kőhöz, amely a Pilis-hegy Északi "sarka" közelében van.

A letérő útvonala (Z/\) jobbra alig észrevehető.

Az út vége felé először egy tűzrakó helyet találunk.

És csak ezután van a kilátóhely.

Balra a Fekete-hegy. Alatta az Esztergom felé vezető út. Fent az oldalában a "300 grádics" turistaút sávja.

Elöl Pilisszentlélek házai.

Mögötte, a távolban Esztergom, a Duna és a túlparton Párkány.

Kicsit jobbra pedig a szentléleki Pálos kolostor romjai (épp ott van néhány ember).

Jobbra pedig Szob és a Duna látszik.

Visszafelé érdemes ugyanarra visszajönni. A jobboldali út levisz a Pilis-nyeregbe.

d+  Pilis-nyereg

Kerülhetünk egyet a Pilis-nyereg felé is. Innen azonban elég nehéz visszakapaszkodni.

Ha már kerültünk a Fekete-kő felé, akkor visszafelé elindulhatunk a jobboldali úton.

Vagy a Z+ útról jobbra lefelé van egy leágazás.

A Pilis-nyereg egy erdős rész, ahol egy pihenő, ill. egy II. VH-s emlékmű van.

Elég nehéz visszakapaszkodni, érdemesebb inkább a PZ+, majd P+ úton. Felérve és visszatekintve ilyen.

e+  Nagy-Szoplák hegy

A Pilis-hegyen az egyik csúcs a 710 méteres Nagy-Szoplák. Kicsit távolabbról és visszatekintve, az oldala ilyen.

Turistaút nem vezet oda, csak erdei út. Az aszfaltútról jobbra le kell térni, ill. az úton is majd balra és jobbra kell fordulni.

A csúcs mellett egy kis tisztás és tűzrakó hely.

Az oldalánál sziklás részek. Talán ez a "Gyula pihenője barlang". Most közelebb nem mentem, de emlékeim szerint az inkább csak egy keskeny hasadék.

f- Vaskapu-völgy

Lerövidítve az utat, a Vaskapu-völgy felé visszafordulhatunk.

Az aszfaltútról balra egy keskeny ösvény indul - a jelet (P+) alig lehet észrevenni.

Az út erdős és bozótos részen vezet.

Majd erdős rész, jobbra egy árokkal.

Középtájon jobbról becsatlakozik egy völgy, ill. út.

Itt, a szikla oldalában van a "Pilis-barlang" keskeny hasadéka.

Ezután az árok keskenyebbé, kövesebbé és bozótosabbá válik.

És kiérünk a pihenőhöz...

2.  Nyugati oldal

A Pilis-hegyen az aszfaltúton haladva, a "Nagy-Szoplák" hegy után jobbra egy kis földúton a Nyugati oldal turistaútjára ki tudunk menni.

Elvileg egy tábla figyelmeztet is, hogy nem szabad továbbmenni, de észre is alig vehető (csak visszafelé vettem észre) és nem is egyértelmű, hogy mire vonatkozik.

A Nyugati oldalon táblák mutatják az utakat. (De a P+ nem itt, hanem Északabbra csatlakozik.)

A turistautat követve, a hegy felé érdekesek "mészkő-falakat" láthatunk (a fényképen alig látszik).

g+.  "Pilis-tető"

Ha tovább megyünk az aszfaltúton, egyszer csak egy sorompóhoz érkezünk

Itt régen egy légvédelmi bázis volt; ma már csak néhány betondarab maradt (az Interneten találunk képeket). (A szántói pletykák szerint nem érdemes nagyon kutakodni, legalábbis GM-számláló nélkül, mert régen "speciális" anyagokat is tároltak itt - de ez csak pletyka...) Illetve - ha jól tudom - egy meteorológiai állomás van most itt.

A Nyugati oldal turistaútja és az aszfaltút között több összekötő út is van.

3.  "Kilátóhely"

A Nyugati oldal kilátója, amely a turistatérképen "Kilátóhely" néven van feltüntetve.

A Nyugati oldalon haladva, lassan jobbra lefelé a hegyoldal meredekebbé válik, majd egy ösvény vezet ki a kilátóhoz

Balra a Pilis-hegy déli része

Jobbra lent Piliscsév

A sziklás rész kicsit lentebbről

4.  Lefelé, "Szép kilátás"

Az úton, a hegyoldalon tovább haladva egy nyitottabb részhez érünk.

Újra fák, majd lefelé kanyargó szerpentinen haladunk.

Az egyik kanyarnál ki lehet menni egy kis tisztásra.

A szerpentin két útja között egy sziklás helyen szép a kilátás. Ez a Pilis déli "sarka". Balra még éppen látható a Nagy Csikóvár szabályos hegye, jobbra alatta pedig a Pomáz melletti Mesélő hegy.

Balra a Pilisszántó üdülőterülete fölötti Hosszúhegy, majd annak irányában a Nagy Kevély kiemelkedése (a Kevélyek hosszú láncára innen éppen oldalról látunk rá). A Hosszúhegy és a Kevélyek között, kicsit jobbra pedig a Ziribár kiemelkedése.

Elöl, a távolban a Budai-hegység. Bal szélen a Hármashatárhegy (az adótornyokkal), előttünk pedig a János-hegy kiemelkedése. A Hárshegyi- és Jánoshegyi kilátó látszik is.

Alattunk Pilisszántó

Balra, közvetlenül alattunk a "László-kúpja" erdős-sziklás hegyoldala. A turistaút oda fog átvezetni.

A szerpentin folytatódik.

5.  László-kúp

Az út a hegy oldalában átvezet a László-kúphoz. A lépcsős sziklasorhoz az egyik kanyarnál lehet felmenni.

Fent a Pilis-hegytető.

Visszatekinthetünk az előző "Szép kilátás" kilátóhelyre.

A fák között megpillanthatjuk Pilisszentkereszt házait, attól balra pedig a dobogókői elnyúló hegytetőt.

Alattunk pedig a hegyek és Pilisszántó.

6.  Pilis-hegy alatt

Az út levezet a Pilis-hegy aljára (innen el lehet jutni Pilisszántóra).

Jóval lentebb találjuk a Kétbükkfa-nyeregbe visszavezető S+ jelzést.

A turistaút egy ösvényen vezet. Itt visszatekinthetünk a hegyre.

A régebbi térképeken még szerepel egy kicsivel lentebb induló tanösvény, de azt már teljesen benőtte a növényzet, az már járhatatlan.

A turistaút a "Pilis-hegy alatti földeken" vezet, ahonnan ráláthatunk Pilisszentkeresztre.


Előttünk, a hegyoldal mögött a Kétbükkfa-nyereg, ahonnan indultunk.

A túloldalon a Kakashegy néhány háza, balra pedig Dobogókő.

Mögöttünk a házak, és a távolban a Nagy Csikóvár.

7.  Klastrom-romok és Hármasforrás

Érdemes letérni kicsit az útról a Klastrom-romokhoz, a Ciszterci apátság romjaihoz, ahol a Bánk Bán történetéből is ismert Gertrúd-királynő gyilkosság történt.

A romokhoz a Z jelzés vezet.

A romokhoz korábban is letérhetünk egy földúton.

Fentről érkezve először a Klastrom-kutat találjuk.

A Z jelzés elvezet a romokhoz.

A romok mellett egy nagyobb tisztás és információs tábla.

Visszamegyünk a S+ jelzésre, amely egy földúton vezet tovább.

8.  Mária-pad, Ördög-lyuk barlang, Római-út

Elérjük a "Mária-pad" pihenőt.

Az út innen lassan emelkedni kezd

"Döme halála"

Az Ördög-lyuk barlang.

Egy elágazásnál felmehetnénk Dobogókő felé

Az emelkedő út becsatlakozik egy eredeti, régi római útra ("magasított útra")

És végül visszaérünk a Kétbükkfa-nyereghez.