Vég Csaba: A Nyirkai jóslat "hét tevéje" - a gázelosztó?

(A szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a dokumentumot, vagy annak részleteit más nyelvre lefordítani, valamint bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni/közölni tilos. Eredetileg "Astur János" írói álnév alatt volt publikálva.)

Máté Imre Yotengrit címen jelentette meg a Rábaközi tudó-emberek hagyatékát. (A "tudókat" az újra népszerűvé vált elnevezéssel ma sámánoknak vagy táltosoknak nevezhetnénk.) A több kötetes gyűjteményben (2007-ben jelent meg a harmadik kötet) egy összefüggő eszmerendszer erkölcsi tanításait, történetei, mondáit találjuk. A második kötet végén egy függelék tartalmazza a "nyirkai jóslat" néhány oldalát. Az eredeti jóslat a http://www.yotengrit.com/nyirkai-joslat címen olvasható.

Máté Imre 2007-ben (kép: Vég Cs.)A történet szerint 1947. vagy '48. nyarán (ez utóbbi a valószínűbb) hét táltos találkozott, hogy a jövőbe tekintsenek, mert úgy látszott, hogy a dolgok egyre rosszabbra fordulnak. Egy asszony segítségével, akinek a lelke "utaztatható" volt, megidézték az árpádkori nagy táltos, Lápkumánja szellemét (a név jelentéséhez: láp - mocsár, kumán - kun). Az üzenet a következő évek időtartamára rendkívül érzékletes képeket ad. 1956-ból például: "A nevén szólított Öreg tétovázik, / de vállalja sorsát." Vagy 1968: "A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre. / A víg mosoly torz vigyorra változik." És egy jelen korunkra vonatkozó kép: "A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!" A legérzékletesebb képek, mint ez az utóbbi is, mintha egy mese (pontosabban: rémmese) világát idéznék. Az első pillantásra teljesen félreérthető képek valójában rendkívül tömören képesek megfogalmazni egy-egy helyzetet, az azokkal kapcsolatos érzés-komplexumok ábrázolásán keresztül. Az ilyen ábrázolások azonban többnyire csak akkor azonosíthatók, ha már bekövetkeztek - ebben is hasonlítanak a Nostradamus-féle próféciákra. A "repülő-szőnyeg" képe például a föld-eladásokra alkalmazható (esetleg egy munkaerő-elvándorlásra).

A 2006. első felében megjelentetett jóslat puszta érdekesség lenne, ha csak a korábbi időszakra vonatkozna. Az utolsó szakasz (a jóslattól eltelt "még hatvan-hetven" év) azonban pontosan a mostanában kezdődő időszakunkat írja le. Már az előző szakasz vége sem fest pozitív képet: "Lenézett népek mögött kullog a magyar!" - ami sajnos több szempontból, akár számadatokkal is bizonyítható.

A jóslat értelmezéséről több dokumentum is található az Interneten. Máté Imre is többször - például a 2006. őszén tartott előadásai során - elemezte a jóslat képeit. A múltra vonatkozó részek viszonylag egyszerűen azonosíthatók, illetve az utolsó, a (2007)2008 - (2017)2018-ra vonatkozó időszak legtöbb szóképe is viszonylag könnyen értelmezhetők. Máté Imre közlése szerint a "Kost Áldozó két fia" a muzulmán és az izraeli népeket jelenti, a "zenélő sivatagok" pedig az Észak-Kínában fekvő Tárim-medence megnevezése.

Az utolsó időszak egyik központi képe a "hét teve", amely egy polgárháborúhoz vezető viszály okaként jelölődik.

Bevezetik a hét tevét,
Hogy az innen köpködhessen lángot -
a bikát nyergelő asszonyra.
 
Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is.

A hét tevét többnyire fegyverrel, általában atomfegyverrel azonosítják, amely "a bikát nyergelő asszonyt", azaz Európát fenyegeti.

A véletlen egy sokkal egyszerűbb értelmezési lehetőséghez segített. A "hét teve" itt a gáz tranzit-vezetékként, illetve a gázelosztóként értelmezhető. Az "innen köpködhessen lángot" pedig a rejtélyes fegyver helyett mindössze a fűtést, illetve a gáz felhasználását jelenti.

2006. október 15-én több helyen is - például a Menedzsment Fórumban (www.mfor.hu) - megjelent egy cikk, "Magyarország lehet a régió gázelosztó központja" címmel. Kóka János gazdasági miniszter szerint "Magyarország abban érdekelt, hogy minél több gázelosztó hálózat épüljön Európában". Az EU által támogatott Nabucco az azeri, kazah és iráni gázt szállítana Törökországból Ausztriába. A "Kék Áramlat" (hivatalos nevén: Dél-európai Gázvezeték) ugyancsak Törökországtól vezetne Ausztriáig orosz-türkmén gázt szállítva, illetve tervbe van még véve egy horvát kikötőből induló vezeték is. A magyarországi tárolás céljára egy tízmilliárd köbméteres gáztárolót létesítenének.

A "hét teve" így vonatkozhat a tároló kinézetére, esetleg a vezetékek (amelyek a tevéhez hasonlóan hordozók) számára vagy elrendezésére. A következő sorokban, ezt találjuk: "A tevék magyar hajcsárai (...) aranyra válthassák a félhold csillogását." A félhold így Törökországra vagy tágabban értelmezve a muzulmán világra vonatkozik; az "arannyá váltás" pedig a tárolás, illetve kereskedelem nyeresége.

2007. márciusában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Nabuccót "álomnak", viszont a Gazprom orosz állami konszern tervét, a Kék Áramlatot realitásnak nevezte. Ez az EU-ban "némi csodálkozást keltett", illetve az ellenzék akcióját is kiváltotta. A Kék Áramlat elleni egyik ellenérv, hogy lehetőséget ad arra, hogy az oroszok a későbbiekben politikai célokra használják gazdasági befolyásukat. Németh Zsolt ellenzéki politikus szerint Gyurcsány "leértékeli a Nabuccót", míg a rivális orosz gázvezeték, a Kék Áramlat problémáit pedig leegyszerűsíti. A külső és belső nyomás hatására 2007. szeptemberében Kóka János már a Nabucco támogatásáról beszélt. Viszont 2008. február végén Gyurcsány Ferenc aláírta, hogy Magyarország részt vesz az orosz Déli Áramlat nevű gázvezeték építésében. Ez szinte közvetlenül az után volt, hogy a kormány szétküldte a Nabucco építéséről a megállapodás-tervezetet.

A "tevék magyar hajcsárai", azaz működtetői a jóslat szerint ugyancsak fontos szerepet kapnak:

A tevék magyar hajcsárai
Manó bőrét húzzák Krisztus képére,
hogy megtévesszék a népet,
és aranyra válthassák a félhold csillogását.        

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő
fiát segítik,
más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.                                   
A lángot vér oltja.

A "hajcsárok" szempontjából érdekes a Magyar Nemzet 2008. márciusi híre, melyben "kormányhoz közeli körök" információi szerint Gyurcsány Ferenc nyáron távozik a posztjáról és a Déli Áramlat gázvezetéket felügyelő vállalat vezetője lesz. Ez a játszma azonban még koránt sincs lezárva. A jóslat szerint a "tevék" "hajcsárai" a gázt adó hatalmat támogatják, "más magyarok meg a másikat", s mindez polgárháborúhoz vezethet.

Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul

A jóslat, illetve a "hét teve" értelmezése szerint a gázelosztó miatt olyan európai érdekeltséggé válik az ország, hogy az uniónak be "kell" majd avatkoznia, hasonlóan az USA és a Közel-Kelet viszonyához, vagy konkrétan az Iraki-Kuvaiti eseményekhez. Aki látta a Kurtlar Vadisi (Farkasok völgye) c. filmet, annak számára nem üres fenyegetés, hogy a "nép fele elpusztul", még ha - Máté Imre közlése alapján - ezt nem is számszerűen kell érteni.

Ha igaz ez az értelmezés, akkor egy rendkívül különös eseménysorozatra vonatkozik. Egy látszatra nagyon jó, gazdaságilag is hasznosnak tűnő (jó üzlet, megtérülés, "diverzifikálás", "munkahelyek") tervről van szó, amit tehát racionálisan követnünk is kellene. Mégis, egy ilyen terv (még egyszer: ha jó az értelmezés) - talán a "megtérülés" valódi számai, talán emberi, talán politikai, talán nemzetközi okok miatt, vagy bármely olyan ok miatt, amit még csak nem is sejtünk - végül rendkívül káros következményekhez vezethet.

Máté Imre 2008-ban (kép: Vég Cs.)2006. őszén egy előadása után elmeséltem Máté Imrének a "hét teve" ezen értelmezési lehetőségét. Azt mondta: ennek a jelentését nem is próbálta megfejteni - ha megtörténik, akkor majd megláthatjuk, hogy pontosan mit is jelent, ahogy a már múlttá vált, teljesült részek esetén is. 2007. őszén, amikor újra találkoztam "Imre bácsával", s erről az értelmezésről kérdeztem, azt mondta, hogy az "nagyon plauzibilis" (hihető, elképzelhető).

"Nem lehetne-e másképp?" - kérdezték a tudó emberek Lápkumánja szellemét. "Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható, - ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívlelitek az ősök intelmeit." - hangzott a válasz.

 

( 2006. dec., kiegészítve: 2008. márc.)

 

(Néhány Internetes cikk:

http://mfor.hu/cikk.php?article=30614&pat=14

http://ma.hu/tart/rcikk/c/0/166459/1

http://www.lanchidradio.hu/gyurcsany_szerint_mar_nem_alom_a_nabucco_20070914

http://index.hu/politika/belfold/gyrcsny9224/

)